Signaal Motorrijders


Laatste nieuws

Nieuwe website

Zoals je ziet, we beginnen het jaar met een nieuwe frisse website. Een aantal pagina's zijn nog "under construction". En het kan zijn dat hier en daar nog een oude pagina tussendoor komt, omdat die nog in het geheugen van je computer staat. Met een refresh moet de nieuwe pagina tevoorschijn komen.

ALV Woensdag 19 september

Plaats: de Kapberg
Tijd: 20.15 uur

Bij deze nodigen we je uit voor de jaarlijkse ALV, op woensdag 19 september in De Kapberg.

Ook dit jaar zijn weer alle aftredende bestuursleden herkiesbaar. Natuurlijk staat het alle leden vrij zich kandidaat te stellen. Als bestuur vinden wij dat het goed zou zijn als er een bestuurslid bijkomt, voor een ander gezichtspunt en het is ook beter voor de continuïteit.

Agenda:
 • Opening
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 • Begroting 2018/2019
 • Vragen aan het oude bestuur
 • Ontbinden oude bestuur
 • PAUZE
 • Verkiezing nieuwe bestuur
 • Vragen aan het nieuwe bestuur
 • Bardiensten 2019 + vrijwilligers
 • WVTTK (wat verder ter tafel komt)
 • Sluiting

  Eventueel te behandelen punten, anders dan hierboven vermeld, kun je indienen bij de secretaris of de 2e secretaris.

  Volgens artikel 6 van het huishoudelijk reglement zijn Joop de Jong (secretaris), Benno Warmelink (tweede secretaris) en Hanne Rotgans (commissaris PV-home) aftredend. Joop, Benno en Hanne stellen zich weer herkiesbaar voor de komende periode.

  Leden die zich kandidaat willen stellen voor een van de functies of als extra bestuurslid kunnen zich melden bij de secretaris of ter vergadering. -->

  Zondag 30 september: Najaarstoer

  nadere info volgt.