Signaal Motorrijders


Homepage van de Signaal Motorrijders


This site is in Dutch, as it is intended for Dutch readers only.
It describes the activities of a motorcycle club in the Netherlands.


Deze site bevat informatie over de motorclub van Thales Nederland. Thales Nederland, of kortweg Thales, is een fabriek voor defensie apparatuur met de hoofdvestiging in Hengelo, Nederland. De link tussen de naam van het bedrijf en 'Signaal' in de naam van onze club is historisch gegroeid. Voordat het bedrijf in 1990 door Thomson-CSF werd overgenomen heette het Hollandse Signaalapparaten B.V., kortweg Signaal. Na de overname door het Franse bedrijf kwam in de loop der jaren langzaamaan de naam 'Thomson' in de bedrijfsnaam, maar ook 'Signaal' bleef er nog steeds deel van uitmaken. Hieraan kwam eind 2000 een eind toen wereldwijd alle Thomson vestigingen de naam Thales kregen. Omdat de 'reikwijdte' van onze club zich beperkt tot wat vroeger Signaal heette, hebben we besloten onze naam niet te veranderen.
Onze club is en blijft dus bekend onder de naam Signaal Motorrijders, afgekort SMr. Ten tijde van de oprichting, in 1977, was dit tevens de afkorting van de toenmalige state-of-the-art computer die Signaal aan z'n klanten leverde: de Signaal Miniatuur Rekenaar. Dit bracht de oprichters op het idee om aan de afkorting een dubbele betekenis te geven.
De club is dus verbonden aan een bedrijf, maar lidmaatschap is (in beperkte mate) ook mogelijk voor niet-werknemers van Signaal. Deze site is in eerste instantie opgericht voor de buitenleden, omdat zij geen toegang hebben tot onze homepage op het intranet van het bedrijf. Bovendien is het ook voor binnenleden reuze handig om via deze site op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes.

De SMr is een onderafdeling van de Personeelsvereniging (PV) van Thales Nederland. Dit is tevens de aanleiding om onze leden in te delen in een aantal categorien:

  • Binnenleden en buitengewone leden
  • Buitenleden
  • Donateurs
De verschillen tussen deze lidsoorten zijn te lezen in het item lidmaatschap.

De SMr organiseert jaarlijks voor haar leden en donateurs diverse activiteiten. Een overzicht van de activiteiten voor dit jaar vind je in de Agenda. lijst.