Signaal Motorrijders


Lidmaatschap

We kennen als onderafdeling van de PV de volgende lidsoorten.
Binnenleden en buitengewone leden
Binnenleden zijn mensen die werkzaam zijn bij Thales. Ze moeten PV-lid zijn (of worden na inschrijving als lid van de SMr). Het lidmaatschap van de SMr bedraagt € 13,50 per jaar.
Buitengewone leden zijn leden die met pensioen of een regeling (VUT, VROM o.i.d.) Thales hebben verlaten, en verder partners en inwonende kinderen van binnenleden en buitenleden. Voor hen bedraagt het lidmaatschap ook € 13,50 per jaar.
Buitenleden
Buitenleden zijn leden die niet bij Thales werkzaam zijn. Het lidmaatschap bedraagt voor hen € 28,50 per jaar.
Donateurs
Donateurs betalen een minimale bijdrage van € 13,50 per jaar. Ze hebben geen stemrecht.
Lid worden, of het wijzigen van je gegevens, kan via dit FORMULIER, of door contact op te nemen met iemand van het dagelijks bestuur. Bij hun kun je ook terecht voor meer informatie.


Kortingen

Op vertoon van een geldige ledenkaart ontvangen leden en donateurs korting bij een aantal motorzaken in de regio. Welke zaken dat zijn is in onderstaande tabel te zien. Algemeen geldt dat korting wordt gegeven op niet afgeprijsde onderdelen, accessoires en kleding, en niet op motoren en werkplaatstarief.

Om de overeenkomsten met de genoemde dealers in stand te houden vragen we je wel om niet met de kaart zwaaiend aan de balie korting te 'eisen': dat wordt niet op prijs gesteld t.o.v. de overige klandizie.


Dealer Plaats Kortings
percentage
Bijzonderheden
Motoport Hengelo Hengelo 10 % Enkele uitzonderingen
Motor Oost Rijssen 10 % -