Signaal Motorrijders


Lidmaatschap

We kennen als onderafdeling van de PV de volgende lidsoorten.
Binnenleden en buitengewone leden
Binnenleden zijn mensen die werkzaam zijn bij Thales. Ze moeten PV-lid zijn (of worden na inschrijving als lid van de SMr). Het lidmaatschap van de SMr bedraagt € 20,00 per jaar.
Buitengewone leden zijn leden die met pensioen of een regeling (VUT, VROM o.i.d.) Thales hebben verlaten, en verder partners en inwonende kinderen van binnenleden en buitenleden. Voor hen bedraagt het lidmaatschap ook € 20,00 per jaar.
Buitenleden
Buitenleden zijn leden die niet bij Thales werkzaam zijn. Het lidmaatschap bedraagt voor hen € 35,00 per jaar.
Donateurs
Donateurs betalen een minimale bijdrage van € 35,00 per jaar. Ze hebben geen stemrecht.
Lid worden, of het wijzigen van je gegevens, kan via dit FORMULIER, of door contact op te nemen met iemand van het dagelijks bestuur. Bij hun kun je ook terecht voor meer informatie.